ACT - ACCEPTANCE & COMMITMENT THERAPY

ACT räknas till den tredje vågens beteendeterapi, och bidrar till att förstå och utveckla ett förhållningssätt till smärta och lidande som kan vara svårt eller rent av omöjligt att förändra. Således lägger terapimetoden tonvikt på acceptans och att behålla fokus på sådant som är viktigt för oss i tillvaron i stort, inte minst i perioder då livet känns som allra svårast.

KONTAKT

 

Vill du fråga något eller boka tid?