DEPRESSION

När känslor som sorg, tomhet eller hopplöshet breder ut sig i livet kan det vara tecken på att en depression riskerar att få grepp om oss. Övriga tecken på depression kan handla om känslor av minskad glädje, att sömnvanorna förändras, eller en utbredd känsla av energibrist.

 

Tankarna präglas ofta av att vara värdelös eller andra former självanklagelser. När alltför många negativa tankar om oss själva, vår omgivning eller framtiden fyller vårt inre kan de i värsta fall försätta oss i ett tilltagande mönster av inaktivitet och nedstämdhet.

 

Det finns idag behandling som hjälper oss förstå depressionens orsaker, såväl som metoder för att bryta vanor som riskerar att undergräva vår energi eller livskraft.

Tillbaka

KONTAKT

 

Vill du fråga något eller boka tid?