EXISTENTIELLA ÄMNEN

Psykoterapi kan även handla om svåra ämnen som hör till att leva i en komplex värld. Ibland går vi igenom perioder i livet då det kan vara värdefullt att ägna tankar åt frågor som ensamhet, att ha ett meningsfullt liv, eller att hantera dödens oundviklighet. 

 

Psykoterapi kan också handla om att få leva våra liv som vi själva vill, istället för vad vår omgivning förväntar sig av oss. Det kan möjliggöra en starkare känsla av sammanhang, äkthet, eller engagemang. Vi kan då leva på ett sätt som vi känner oss tillfreds med.

KONTAKT

 

Vill du fråga något eller boka tid?