HUR GÅR PSYKOTERAPI TILL?

En beskrivning av vad psykoterapi brukar bestå av

Inledningsvis lyssnar jag på dig för att lära känna dig och dina svårigheter, din historia, och inte minst dina förväntningar på vår kontakt.

 

Därefter brukar en fördjupad kartläggning ske för att ringa in problemen mer i detalj, och även för att skapa förståelse för dig själv.

Som nästa steg kommer vi tillsammans titta mer på de åtgärder jag tänker skulle kunna hjälpa dig. Vi går då in i ett förändringsarbete för att prova alternativ som ska fungera bättre för dig, så att du kan må bättre, eller känna dig friare i livet.

Avslutningsvis finns möjligheten att sammanfatta och ta fram en förebyggande plan för framtiden.

Jag strävar efter att ha ett samarbetande förhållningssätt, så att vi tillsammans kan hitta vägen dit du vill.

 

KONTAKT

 

Vill du fråga något eller boka tid?