FÖRSTÅ DIN LIVSHISTORIA

Att träffa en psykolog behöver inte bara handla om att hantera problem i nuet.

 

Ibland söker vi svar för att förstå det förflutna och hur vår bakgrund format oss till den vi är. Att utveckla kunskap om oss själva utifrån våra tidigare erfarenheter kan därför bidra till en djupare självkännedom. 

 

Att lära känna sig själv bättre kan i sin tur hjälpa oss navigera lättare i tillvaron. Dels för att undvika problem, eller för att uppnå det vi vill.

KONTAKT

 

Vill du fråga något eller boka tid?