MOTIVERANDE SAMTAL

Mitt favoritämne! Motiverande samtal är en metod som har rötterna i den humanistiska psykologin, utifrån Carl Rogers' personcentrerade terapi. Syftet är att på ett icke dömande sätt undersöka, uppmärksamma och ge prioritet till dina behov och inneboende förmågor. På så sätt kan vi undersöka ditt egenbestämmande för att du ska kunna fatta beslut och ta ut en riktning i livet på dina villkor.

KONTAKT

 

Vill du fråga något eller boka tid?