ORO

Att känna oro i livet är något alla människor kan uppleva i perioder. Oro för sådant som vår hälsa, stora världshändelser eller att någon som står oss nära ska fara illa, är i grund och botten mänskligt.

 

Ibland blir oron så stark att den tar över i våra liv. När oron gör det svårt att sova på nätterna, gör oss ständigt spända och på vår vakt, påverkar vår förmåga att koncentrera oss, eller gör oss väldigt uttröttade riskerar den att få ett alltför stort inflytande i vårt liv.

 

Jag har vana att behandla oro i olika former, och kan hjälpa dig bryta mönstren för att öka din livskvalitet.

Tillbaka

KONTAKT

 

Vill du fråga något eller boka tid?