VARFÖR PSYKOTERAPI?

Här hittar du mer utförlig info om syftet med psykoterapi

 

Vanliga ämnen i terapi kan handla om existentiella tankegångar, din kreativitet, att utforska och utveckla din motivation, eller att hitta din egen väg i livet. Din identitet, dina ideal eller din vilja har betydelse för att du ska kunna leva som du vill. Något som kan vara svårt och nödvändigt på samma gång.

Jag tillämpar även de olika generationerna av kognitiv beteendeterapi i mitt arbete. Detta innebär jag baserar min praktik på vad modern psykoterapiforskning visar är verksamt för att hantera känslor, exempelvis ångest, nedstämdhet, samt mycket mer.

 

KONTAKT

 

Vill du fråga något eller boka tid?