HANTERA RELATIONER

Vare sig samspelet med andra sker under ett ögonblick eller pågår i flera år, kan all sorts kontakt med andra människor beskrivas som en relation. Psykologin som vetenskap har mycket att säga om hur dina relationer kan hanteras för att du och din omgivning ska fungera bra tillsammans.

 

Att kunna stå på sig, att utveckla en balans mellan hävdande och tillåtande, att väga egna intressen med andra människors behov, eller att balansera ens gränser med en sund öppenhet är några av oändligt många teman som vi ställs inför med andra människor. 

 

Psykoterapi kan bidra till att förstå och hantera sådana situationer, så att både du och de du möter kan känna sig tillfreds tillsammans.

KONTAKT

 

Vill du fråga något eller boka tid?