SEXUALITET

Vår sexualitet påverkas av många olika faktorer, både hos oss själva såväl som hos vår partner, eller i andra livsomständigheter. Det är mycket som behöver stämma för att intimitet eller sex ska fungera bra för bägge parter, och det är inte ovanligt att sex/intimitet ibland kan kännas problematiskt.

 

Sexualterapi ger dig och din partner möjlighet att förstå vad som kan vara hinder för närhet mellan er. Terapi kan också skapa mer hjälpsamma förväntningar på dig eller din partner, vilket också kan öka tillfredsställelsen i er relation.

KONTAKT

 

Vill du fråga något eller boka tid?