SJÄLVMEDKÄNSLA

Medkänsla med sig själv kan låta som en självklarhet, men kan samtidigt vara svårt i praktiken.

 

Forskningen bakom det som kallas compassionfokuserad terapi har på ett skickligt sätt skapat en teori för hur vi kan hantera sådant som bidrar till alltför mycket självkritik, eller att känna sig otillräcklig.

 

Att utveckla medkänsla för att ta hand om oss själva kan innebära att vi slipper orimliga krav på oss själva, eller låter oss bryta mönster av skam och nedvärderande. 

KONTAKT

 

Vill du fråga något eller boka tid?