UTMATTNING

Utmattningstillstånd kännetecknas av flera olika symptom som att vara lättirriterad, att ha ångest, och inte minst en överväldigande känsla av att sakna tillräckligt mycket energi. Andra vanliga tecken är att vi blir känsliga för ljud- och synintryck, och minne samt koncentrationsförmåga är ofta påverkade.

 

Vid sådana besvär är en medicinsk bedömning av läkare alltid att rekommendera för att göra en första bredare undersökning.

 

I nästa fas är alla former av stöd hjälpsamma, framförallt att få vila och avlastning så långt det är möjligt. 

 

Även känslomässigt stöd och förståelse kan vara nog så viktigt, såväl som att kunna prata om prestationer eller den egna självbilden. En psykolog kan även hjälpa till med stresshantering för att återhämtningen ska kunna fortsätta över tid.

KONTAKT

 

Vill du fråga något eller boka tid?